חילוץ פיליפינים

א' בת 27, עם רקע גנטי של מחלות נפשיות במשפחה מתאפיינת ברזרבה קוגנטיבית גבוהה ואף סיימה בהצטיינות במסלולי לימודים ומסגרת צבאית. לפי אנמנזה והטרו-אנמנזה ידוע בעבר על אפיזודה דיכאונית קשה שלא לוותה בטיפול תרופתי.

 

טרם הנסיעה לפיליפינים בני משפחתה הבחינו כי אין היא נוהגת כהרגלה, לא ישנה, מרוממת ומתרגזת יותר מהרגיל. לפי הטרו-אנמנזה בזבזה סכומי כסף הגבוהים משמעותית ממשכורתה, דרשה סכומי כסף גדולים ממנהליה וטענה כי יש לה אף כוחות מיוחדים. הרכישות הרבות המשיכו במהלך שהייתה בחו"ל והתאפיינו בבזבוז רב. עם הגעת צוות החילוץ הנפשי של MAGNUS לאזור, שהו במחיצתה עד לטיסה בערב שלמחרת.

 

נראה כי לא' הייתה אפיזודה מאנית תוך סממנים פסיכוטיים, עם הגעתה לארץ הופנתה להמשך אבחנה מקצועית.

0.3181125