יצירת קשר
מרכז שירות 6808*

קו סיוע למקרי חירום

03-6006505

תקשורת לווינית