Gorak Shep, נפאל

20.4.18

מיקום

Gorak Shep, נפאל.

 

תיאור האירוע

לפנות בוקר התקבל דיווח על מטיילת מבוטחת PassportCard | פספורטכארד אשר סובלת מהתעלפויות עם חשש למחלת גבהים.

לאחר התייעצות עם רופא הדסק הוחלט על פינוי דחוף, מסוק הוזנק לשטח והמטיילת פונתה לקבלת טיפול רפואי בבי"ח בקטמנדו.

 

סוף אירוע.