בוליביה

21.5.18

המיקום

בוליביה. 

 

תיאור האירוע

התקבל אות SOS ממכשיר לוויני של מטיילת מבוטחת מגדל Online בגובה 4,654 מ' בטרק צפונית ללה-פז עם תסמינים חמורים של מחלת גבהים.
תוך התייעצות עם רופאי הדסק בשלב ראשון, נקרא צוות רגלי להורדת המטיילת באלונקה תוך שהם מצוידים בבלון חמצן להקלת התסמינים.
לאחר מכן, המטיילת פונתה מהטרק לרכב אשר פינה אותה לקבלת טיפול רפואי בבי"ח הקרוב.

סוף אירוע.