הודו

12.8.18

המיקום

הודו.

 

תיאור האירוע

מטיילות ישראליות מבוטחות הפניקס חברה לביטוח נקלעו לשיטפון כשנהר עלה על גדותיו בשל גשמים בכפר ליד קאסול. איש צוות של MAGNUS נשלח לנ.צ יחד עם כוחות מקומיים. המטיילות חולצו והובאו למקום מבטחים.