הודו

31.8.18

המיקום

הודו.


פרטי האירוע

מטיילת מבוטחת PassportCard | פספורטכארד נפלה בשטח ונקעה את רגלה.
המטיילת חולצה מהשטח והועברה למרפאה בליווי אנשי הצוות המקומי לקבלת טיפול.
סוף אירוע.