קירגיזסטן

7.9.18

המיקום

קירגיזסטן 


פרטי האירוע

מטיילת מבוטחת PassportCard | פספורטכארד סבלה ממחלת גבהים במהלך טרק. הוסבר לקבוצה כיצד להתמודד עד שירדו לנקודה בה חולצו באופן רכוב מהשטח.
סוף אירוע.