סיסו, הודו

26.9.18

המיקום

הודו

 

פרטי האירוע
קבוצת המטיילים בכפר סיסו, בהודו חולצה.
הקבוצה שהעבירה מכתב באמצעות מדריך חולצה הבוקר ע"י אנשי הצוות המקומי של MAGNUS בשיתוף פעולה עם משרד החוץ וחברות הביטוח: מגדל Onlineהפניקס חברה לביטוח ו- PassportCard | פספורטכארד.
בעקבות מידע על מנותקי קשר נוספים נשלח מסוק להמשך חיפושים בדרכים במקביל למיפוי מיקומם ומצבם הרפואי של כל הישראלים באזור.