Acatenango, גוואטמלה

17.5.19

המיקום

Acatenango, גוואטמלה.


פרטי האירוע

דווח על מטיילת מבוטחת PassportCard | פספורטכארד שאינה מגיבה לסביבה עם תסמיני מחלת גבהים בגובה 3,800 מ' במהלך טרק על הר געש.
היא הורדה ע"י מדריך הקבוצה, במקביל בהתייעצות עם רופא בדסק נשלח צוות מקומי רכוב על סוס מצויד במיכל חמצן לפגוש את הקבוצה בדרכה מטה.
המטיילת פונתה לקבלת טיפול רפואי בבי"ח קרוב.