Acatenango, גוואטמלה.

13.6.19

המיקום
Acatenango, גוואטמלה.

 

פרטי האירוע
מטיילת מבוטחת PassportCard | פספורטכארד סבלה מתסמיני מחלת גבהים בגובה של 3,500 מ'.
בהתייעצות עם רופא הדסק וחברת הביטוח הוחלט כי עליה לרדת בגובה.
המטיילת חולצה מההר לקבלת טיפול רפואי.