קוסטה ריקה

17.6.19

המיקום

קוסטה ריקה.


פרטי האירוע

מטיילת מבוטחת PassportCard | פספורטכארד נדרשה לפינוי מיידי לבית חולים. 
הדסק המבצעי בשיתוף פעולה עם גורם מקומי העביר את המבוטחת בבטחה להמשך קבלת טיפול.