פרו

15.8.19

המיקום

פרו.


פרטי האירוע

מטיילת מבוטחת PassportCard | פספורטכארד שלחה אות SOS ממכשיר לוויני.
לאחר שלא היה מענה ונודע לדסק כי המטיילת יצאה לטרק לבדה, נשלח צוות למיקום האחרון שהתקבל מהמכשיר הלוויני.
בהגעת הצוות ולאחר איבחון ראשוני של רופא הדסק על חשש להתייבשות, הוחלט לפנות את המטיילת לבי"ח לקבלת טיפול.