Karavshin, קירגיזסטן

19.8.19

המיקום

Karavshin, קירגיזסטן.


פרטי האירוע

מטיילת מבוטחת PassportCard | פספורטכארד סבלה מתסמיני מחלת גבהים במהלך טרק בגובה 2,800 מ'.
בהתייעצות עם רופא הדסק הוחלט על חילוץ מוסק.
המטיילת פונתה לקבלת טיפול רפואי בבי"ח.