רומניה

22.8.19

המיקום

רומניה.


פרטי האירוע

שתי מטיילות ביניהן מבוטחת הפניקס חברה לביטוח ו-"מנורה" איבדו את דרכן במהלך טרק יום בגובה 1,880 מ', ללא ציוד מתאים להעביר את הלילה.
הדסק המבצעי שמר על קשר רציף עם המטיילות ויחידת החילוץ המקומית.
המטיילות חולצו מהטרק לכפר הקרוב.