יצירת קשר
מרכז שירות 03-8006808

אנא מלאו את טופס - יצירת קשר
מרכז שירות 03-8006808

קו סיוע למקרי חירום

03-6006505

גיאורגיה

8.10.2021

מיקום
גאורגיה.
 
פרטי האירוע
התקבל דיווח על מטיילת מבוטחת PassportCard | פספורטכארד שאיבדה את דרכה ביער עם חשש לפציעה לאחר שנותק עמה הקשר הטלפוני.
צוות הדסק הפעיל איכון על המכשיר הלוויני שהיה ברשותה, שלח לנ.צ איש צוות מקומי שאיתר את המטיילת בשטח ופינה אותה לכפר קרוב.
רופא הדסק אבחן את מצבה הרפואי להמלצה להמשך בדיקות וטיפול רפואי כנדרש.