Tilicho Base Camp, נפאל

21.4.17

מיקום

Tilicho Base Camp, נפאל.

 

תיאור האירוע
התקבלה קריאת SOS ממכשיר לוויני של מטיילת עם חשש למחלת גבהים
תוך התייעצות עם רופא הצוות של MAGNUS, הוחלט על פינוי מוסק בשל תנאי השטח באזור. המטיילת הועברה לקבלת טיפול רפואי בבי"ח סווקון, קטמנדו.

 

סוף אירוע.