GorkaShep, נפאל

28.4.17

מיקום
GorkaShep, נפאל.

 

תיאור האירוע
התקבלה קריאה מטלפון לוויני בדבר מטייל עם סימפטומים המעלים חשש למחלת גבהים, לאחר הערכת מצב מקיפה והתייעצות עם הצוות הרפואי הוחלט כי יש לפנות את המטייל.
עם אור ראשון והפוגה בתנאי מזג אוויר מושלגים שאיפשרו נחיתה, הוקפץ מסוק שפינה את המטייל לקבלת טיפול רפואי בבי"ח סווקון, קטמנדו.

 

סוף אירוע.