סובב אנפורנה, נפאל

7.5.17

מיקום

סובב אנפורנה, נפאל.

תיאור האירוע
התקבל דיווח על מטיילת הנמצאת בגובה 4,200 מ' עם חשש למחלת גבהים.
לאחר תדרוך ראשוני ירדה בגובה בליווי פורטר, תוך בחינת אלטרנטיבות פינוי המטיילת הועברה לקבלת טיפול רפואי בבי"ח סווקון, קטמנדו.

 

סוף אירוע.