Chukhung, נפאל

2.11.17

מיקום

Chukhung, נפאל.

 

תיאור האירוע

התקבלה הודעה ממכשיר לוויני של מטיילת מבוטחת הפניקס חברה לביטוח עם חשש למחלת גבהים בגובה 4,740 מ'.

עם שיפור בתנאי מזג האוויר ולאחר תדרוך של רופא הצוות הוקפץ הבוקר מסוק לפינוי המטיילת.
כעת היא הגיעה לבי"ח Swacon, בקטמנדו לקבלת טיפול רפואי.

 

סוף אירוע.